Vragen en antwoorden

Nieuwe vragen

De voorafgaande inventarisatie heeft een grove schets opgeleverd, als van een compositietekening van een persoon die gezocht wordt. Maar we weten nog niet hoe goed die schets lijkt.

Het puzzelen met woordbetekenissen heeft ook duidelijk gemaakt welke vragen we nog hebben over het geweten.

  1. Wat is de aard en wat zijn de kenmerken van het geweten?
  2. Hoe werkt het geweten?
  3. Hoe ontwikkelt het zich?
  4. Wat is het doel en de functie van het geweten?
  5. Hoe kan het (gaan) disfunctioneren?

Waar vinden we de antwoorden?

Het antwoord op de eerste vraag is met de voorafgaande inventarisatie, van wat er in het dagelijks spraakgebruik over het geweten is te vinden, nog niet gegeven. Daarmee is slechts een begin gemaakt en we zullen verder moeten zoeken om op die vraag een completer antwoord te kunnen geven.

Bij de meeste vragen moet met een ontwikkelingsfactor rekening worden gehouden. Voor vraag 3 ligt dar voor de hand. Maar ook bij de andere vragen zal het antwoord afhangen van de leeftijd van de personen over wie je een antwoord op die vragen zoekt.

We hebben al eerder vastgesteld dat we bij onze verdere zoektocht gebruik willen maken van empirisch onderzoek. We zullen daarbij de grove schets van het geweten in het achterhoofd houden om te bekijken of wat we vinden aansluit bij hoe het geweten in het algemeen wordt ervaren.

We komen uit bij de psychologie en, vanwege de ontwikkelingsfactor, vooral bij de ontwikkelingspsychologie.

Het vervolg zal gaan over theorieën over de ontwikkeling van het geweten.
———————–————– I.4 ——————————— ©2015 horsey

← naar vorige hoofdstuk:  Kenmerken
naar volgende hoofdstuk:  zie Inhoudsopgave


Informatie over de website →  Wegwijs  of  Inhoud

Plaats een reactie → klik op  Discussie

Gebruik de Terug-knop linksboven om naar de vorige webpagina te gaan.