Over ….

Als kinderpsychiater heb ik veel te maken gehad met jonge kinderen die problemen gaven in de sociale omgang. Meestal was dat vanwege een contactstoornis, zoals autisme, of vanwege een affectieve relatiestoornis, waarbij antisociale gedragsstoornissen kunnen voorkomen.

De gewetensontwikkeling

Problemen in de sociale ontwikkeling hebben altijd mijn speciale belangstelling gehad, waarbij ik merkte, dat mijn aandacht geleidelijk naar steeds vroegere leeftijdsfasen uitging. Ik wilde weten hoe en wanneer een kind deel gaat uitmaken van de eigen sociale groep, wat daarvoor nodig is en wat daarbij eventueel mis kan gaan.

De gewetensontwikkeling kan worden gezien als het resultaat van dat proces en dus ging ik die nader bestuderen.
Het bleek geen stoffig onderwerp te zijn, maar in de laatste jaren levendige discussies te geven binnen de ontwikkelingspsychologie, de psychiatrie en vakgebieden als de neurobiologie en evolutionaire psychologie.
Maar ook bleek er nog geen algemeen geaccepteerde theorie over het geweten en de ontwikkeling daarvan te bestaan.

Zoektocht naar het geweten

Op deze website wil ik laten zien wat ik op mijn zoektocht, tot nog toe, aan ideeën ben tegengekomen, wat ik met eigen onderzoek heb gevonden en hoe dat past bij mijn ervaringen in de klinische praktijk, in mijn werk als kinderpsychiater en als psychoanalyticus.

Op deze website gebruik ik, om redenen van privacy, bill horsey als alias.
Opmerkingen, suggesties en vragen zijn zeer welkom!

——————————————————————- ©2015 horsey — laatst bijgewerkt op 06-10-2019

Info over de website → klik op Zoektocht / Home , Wegwijs of Inhoud
Plaats een reactie → scroll naar beneden of klik op Discussie
Met de Terug-knop van je browser ‘spring’ je naar de vorige webpagina.