Kochanska – gewetensontwikkeling

Kochanska en Emde

Grazyna Kochanska
Grazyna Kochanska, ontwikkelingspsycholoog

Kochanska was al tijdens haat opleiding in Warschau (Polen) geïnteresseerd in de gewetensontwikkeling. Dat bleef zo toen zij, eind jaren tachtig in Iowa (USA), haar eigen longitudinale researchproject startte.
Zij onderzocht de gewetensontwikkeling van jonge kinderen, waarbij Emde’s werk een belangrijke inspiratiebron voor haar was.
Ze publiceerde vele artikelen, met uiteenlopende thema’s. Zo richtte zij zich op de invloed van de kwaliteit van de vroege moeder-kind-interactie; op het internaliseren van ouderlijke richtlijnen; op de ontwikkeling van schuldgevoelens en zelfregulatie en op de invloed van temperament bij het kind.

Zij deed onderzoek naar kenmerken van de ouders. Darbij ging zij in op de invloed van opvoedingsstijl en persoonlijkheidskenmerken 1
Kochanska bevestigde Emde’s observaties dat al ruim voor het einde van de kleutertijd het begin van gewetensvorming valt waar te nemen.
Ook bevestigde zij zijn theorie dat positieve ervaringen in de vroegste fase, opgedaan in wederkerige interacties tussen kind en sensitieve ouders, essentieel zijn voor het welslagen van de gewetensontwikkeling ( zie Emde )

Conclusie

Kochanska heeft een grote bijdrage geleverd aan de vernieuwing van het hele onderzoeksveld van de morele ontwikkeling.
Niet alleen door bevestiging en nadere uitwerking van hypothesen van anderen, zoals die van Emde en zijn groep, maar ook door haar eclectische werkwijze heeft zij de integratie tussen tot dan toe verzuilde onderzoekstradities bevorderd. Zij heeft zelf geen nieuwe theorie ontwikkeld, maar haar onderzoeken worden nog steeds veel geciteerd.
Haar onderzoek beperkt zich, evenals dat van Emde, tot de eerste vijf levensjaren.
Zij is geen clinicus en vooral gericht op de normale ontwikkeling.

Kochanska was voor mij een voorbeeld voor de opzet van mijn eigen research. Voor een van de onderdelen (“Narratives’) heeft ze zelfs voorbeeldmateriaal geleverd. Dit komt later nog aan de orde.

———————–————– 2.2.3 ——————————— ©2016 horsey. Laatst bijgewerkt op 16 mei 2022.

Informatie over de website →  Wegwijs  of  Inhoud

Plaats een reactie → klik op  Discussie

Gebruik de Terug-knop linksboven om terug te gaan naar de vorige webpagina.


  1. zie overzicht: Kochanska, 2004 en 2005