Een punt …

Mercurius als een punt voor de zon

Mercurius voor de zon
Mercurius is niet meer dan een stip (zie pijl) als hij, tussen wat wolkenflarden, voor de zon langs trekt.

Op 9 mei j.l. was er een zonsverduistering, waarbij Mercurius tussen ons en de zon inschoof. Daar hebben we niet veel van gemerkt, want bij zo’n gelegenheid wordt het enorme verschil in grootte tussen de zon en haar kleinste planeet (sinds Pluto niet meer mee mag doen) duidelijk zichtbaar.

De diameter van de zon is bijna 300 keer zo groot als van haar dichtstbijzijnde planeet. Dan blijft er bij een ‘verduidetering’ (ook wel ‘overgang’ genoemd) niet meer dan een stipje over.

Mercurius draait op een kleine 60 miljoen km z’n ellipsje rond de zon. Onze aarde doet dat op 2,5 keer grotere afstand. Mercurius, met een diameter van 4800 km, is ongeveer 2,5 keer kleiner dan de aarde  dus blijft er van dat dappere ding weinig over wanneer we daar vanaf onze planeet naar kijken. Maar als punt blijft ie opvallend.


Haidt heeft een punt

Lees het volgende hoofdstuk!

Nieuw!

HAIDT: een wat vreemde vogel? Maar hij heeft wel een punt!

Lees dit nieuwe hoofdstuk.

Volgende hoofdstuk over De Waal: wordt nog aan gewerkt.

Enjoy!

——————————————- —————————— ©2016 horsey

Informatie over de website   Wegwijs  of  Inhoud

Plaats een reactie  →  klik op  Discussie

Gebruik de Terug-knop linksboven om terug te gaan naar de vorige webpagina.